رزومه دکتر ایمان زکوی

 •  
 • متخصص تغذیه و فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس
 • پژوهشگر برتر کشور
 • بنیان گذار کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت در کشور
 • پژوهشگر برتر سومین همایش ملی دستاوردهای جدید در تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
 • رئیس اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت در دانشگاه علوم پزشکی آبادان
 • دبیر کلدومین و سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و دانشگاه گیلان
 • دبیر کل کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش دانشگاه گیلان
 • مجری ۸ طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی آبادان
 • عضو هیات تحریریه نشریه علوم کاربردی ورزش بدون مرز
 • عضو کمیته علمی نشریه علمی پژوهش در پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی علوم ورزشی دانشگاه بارسلونا کشور اسپانیا
 • عضو کمیته علمی و داور مجله سالمندی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • چاپ ۳۸ مقاله علمی در نشریات علمی و پژوهشی داخلی
 • چاپ ۱۲ مقاله در نشریات ISI با IF
 • چاپ ۴۸ مقاله علمی در کنگره های ملی و بین المللی
 • عضو هیات علمی همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد فنی مهندسی در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • عضو هیات علمی کنفرانس بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
 • عضو هیات علمی اولین، دومین و سومین کنگره ملی علوم ورزشی ایران (وزارت ورزش و جوانان)
 • عضوکمیته علمی و عضو کمیته داوران سومین کنگره بین المللی علوم ورزشی و سلامت دانشگاه شهید بهشتی
 • عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه آموزش عالی متانت
 • مدرس اولین تا پنجمین سمینار تغذیه درمانی برپایه تناسب اندام و کاهش وزن در دانشگاه فرهنگیان خوزستان و دانشگاه پیام نور خوزستان
 • مدرس روش تحقیق و مقاله نویسی در دانشگاه فرهنگیان خوزستان و دانشگاه پیام نور خوزستان
 • رئیس موسسه پژوهشی سرای اندیشه سورین